Neanderthalers in Noord-Nederland


Neanderthalers

De ouderen herinneren zich vast nog wel de spraakmakende vondsten midjaren zestig van de vorige eeuw door de grasmaaimachine-slijper Tjerk Vermaning, destijds woonachtig op een woonboot te Hooger-Smilde. Zijn ontdekkingen vormen een belangrijk onderdeel in de eerste aflevering uit de bovengenoemde serie. Deze vondsten bleken tien jaar na de ontdekking en wetenschappelijke opgraving vals verklaard en hoewel Vermaning tijdens het hoger beroep in Leeuwarden van betrokkenheid werd vrijgesproken, blijft de officiële wetenschap tot op de dag van vandaag bij haar standpunt van recent nagemaakte artefacten.

 

Deze eerste expositie –van 26-11-’17 t/m 31-03-’18- over dit onderwerp is tot stand gekomen met medewerking van APAN, Aktieve Praktijk Archeologie Nederland, een club van amateur archeologen uit Nederland die tot op de dag van vandaag volhoudt dat de vondsten van Vermaning onderdeel uitmaken van een sedertdien nog veel talrijker opgebouwde collectie vondsten gedaan op het Fries Drents plateau, de zogeheten Wâldgroep en Schuilenburg.

 

Samensteller van de eerste expositie is de kunstenaar Klaas Geertsma uit Groningen, zelf kleinzoon van de ontdekker van de eerste wél door de officiële wetenschap erkende vuistbijl van Wijnjeterp in 1939, Hein van der Vliet uit Lippenhuizen.

 

De expositie geeft allereerst een beeld van vondsten die zijn gedaan op de locaties van Vermaning destijds namelijk Hoogersmilde, Hijken en Eemster, alle in Drenthe.

Deel de pagina met: