Exposities

In het museum zijn verschillende vaste collecties ondergebracht. Zo is er Fries zilverwerk te zien, zijn er geologische en archeologische vondsten te bezichtigen en is er aandacht voor de streek-geschiedenis met vele voorwerpen. Verder zijn er herinneringen aan lokale beroemde personen zoals Hendrik Bulthuis, de ontwerper van de BM-er. 

Documentatiecentrum

 

Er is ook een studieruimte waar gebruik gemaakt mag worden van onze collectie boeken en digitale data.

Deel de pagina met: