Informatie


De geschiedenis

In 1997 is de Stichting OBSERVEUM museum & sterrenwacht Burgum opgericht, toen nog onder de naam “Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum”. Vanaf dat moment werken het Museum (uit particulier initiatief opgericht door de heer K.R. Henstra te Burgum) en de Sterrenwacht (uit particulier initiatief opgericht door de heer P. Dijkstra te Burgum) samen onder één bestuur.

Stichting Observeum

De Stichting OBSERVEUM museum & sterrenwacht Burgum vervult een intermediaire en ondersteunende rol met betrekking tot cultureel en populair-wetenschappelijk erfgoed voor de lokale en regionale gemeenschap. De stichting integreert dit culturele erfgoed actief en doelbewust in de regionale samenleving. Het museum heeft een ANBI-status, staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Organisaties met een ANBI-status hebben geen winstoogmerk en zetten zich in voor minstens 90% van hun activiteiten voor het algemeen belang.

Logo Observeum

Al geruime tijd leefde de gedachte en wenselijkheid bij meerderen voor een nieuw beeldmerk. Door kleur en symboliek een plek te geven kregen de zuilen elk een aparte duiding: Groen voor wâlden (tentoongestelde uit de eigen fryske regio). Bruin voor grûn, als opgravingen en archeologie. Blauw voor himel en staande voor sterrenwacht en heelal. wâlden, grûn en himel als eventuele ‘underlay’ van de nieuw naam. De compactere naam wordt dan ook voortaan: OBSERVEUM, in lettertype Titillium Web, gevolgd door museum & sterrenwacht. Alles in koningsblauw 2018. Tekst website, lettertype Titillium Web.

LOfo OBSERVEUM
Lettertype:Titillium Web en koningsblauw 2018

Streekmuseum

Een streekmuseum, ook wel bekend als oudheidskamer of heemkundig museum, legt de nadruk op het tentoonstellen van objecten die in de regio zijn gemaakt en gebruikt. Het doel is om een representatief beeld te geven van de cultuur en geschiedenis van de streek Tietjerksteradeel aan de hand van deze objecten. 

Museumregister

Het Museumregister is een lijst van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan de criteria voor een hoogwaardige invulling van de functies van een museum, zoals vastgelegd in de Museumnorm. Stichting Observeum museum & sterrenwacht in Burgum is een geregistreerde instelling sinds 14 mei 2003.

Archeologisch steunpunt

Het Archeologisch Steunpunt in Burgum richt zich op het thema van de Midden-Steentijd, ook wel bekend als het Mesolithicum. De focus op dit tijdperk in het Museum Burgum is geen toeval, gezien de lokale stientsjesikers (steenzoekers) gedurende tientallen jaren belangrijke vondsten hebben gedaan rondom het Burgumer Mar. In de jaren '70 diende het Burgumer Mar zelfs als het podium voor de grootste steentijdopgraving van Europa. 

Sterrenwacht

De Volkssterrenwacht in Burgum is een unieke locatie in Noord-Nederland. Het is een plek die zich inzet om een breed publiek te informeren over sterrenkunde en ruimtevaart, waarbij het doel is om de astronomie toegankelijk te maken voor een breed publiek en amateurastronomen te verenigen. Regelmatig worden er lezingen gehouden over diverse onderwerpen binnen de sterrenkunde en ruimtevaart. Daarnaast staan wij open voor vragen over het actief beoefenen van de hobby sterrenkunde, inclusief observaties via de beschikbare telescopen.

Meteorologie

Weerstation Observeum. Wij houden ons naast Astronomie ook bezig met Meteorologie. We hebben een eigen weerstation en doen mee aan het Sylphide project van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. 

Educatie

Een van onze doelstellingen is het overdragen van kennis, wat we realiseren door boeiende lessen te organiseren voor leerlingen. Dankzij de unieke combinatie van een museum en sterrenwacht biedt onze stichting een breed scala aan educatieve mogelijkheden.

Zaalverhuur

De ideale locatie voor het organiseren van feestjes en vergaderingen! Onze sfeervolle zaal bied de perfecte setting voor diverse evenementen, van verjaardagsfeestjes tot zakelijke bijeenkomsten.

Adres

Observeum - Museum & Sterrenwacht, Menno van Coehoornweg 9, 9251 LV Burgum

Telefoon: 0511465544  Contact

Deel de pagina met: