Stientiid Wurkgroep Fryslàn


De Stientiid Wurkgroep Fryslàn (SWF) is een werkgroep voor en van mensen met interesse voor de prehistorie en in het bijzonder de steentijd in de provincie Fryslàn. De SWF is een werkgroep van het OBSERVEUM in Burgum.

 

Veel leden van de SWF zoeken al jaren naar artefacten op landerijen in hun woonomgeving en soms ook ver daar buiten. Sommige leden komen echter nooit op het land, maar zijn op hun eigen wijze gefascineerd door de prehistorie en lezen hierover en bezoeken lezingen en musea. De meeste leden hebben de kennis over de steentijd opgedaan uit boeken of halen die tegenwoordig via het internet. Maar uiteraard wordt de meeste kennis vergaard door het op landerijen zoeken van materiaal uit de prehistorie en deze vondsten samen met anderen te bekijken. Samen delen we onze kennis en breiden deze zo steeds verder uít.

 

De SWF organiseert diverse activiteiten:

Maandelijkse zijn er bijeenkomsten, in het OBSERVEUM te Burgum met aandacht voor;

  • Elkaars vondsten.
  • Kennisverbreding en - verdieping door o.a. lezingen.
  • Determinatie, registratie en bestudering van vuursteencollecties en publicaties.
  • Jaarlijkse excursies in Nederland en buitenland, variërend van 1 tot meerdere dagen.
  • Bezoek tentoonstellingen en lezingen.
  • Op verzoek van de overheid en / of archeologische bureaus bijdrage leveren, als vrijwilligers, aan veldverkenningen en / of opgravingen.

Van onze leden verwachten wij dat ze Vriend zijn van het OBSERVEUM.

Wil je deelnemen aan onze werkgroep of wil je informatie over onze werkgroep neem dan contact op met: Tjeerd de Jong, Oeverlanden 7,8332 KN Steenwijk, 063163435 Je kunt ook een e-mail sturen naar: stientiidwurkgroepfryslan@gmail.com 

Deel deze pagina met: