Midden Steentijd

Archeologisch Steunpunt
Archeologisch Steunpunt

Op vrijdag 19 oktober 2018 opende gedeputeerde Johannes Kramer samen met wethouder Rommert Dijk het Archeologisch Steunpunt over de Midden Steentijd in OBSERVEUM museum & sterrenwacht Burgum. Dit deden zij door - symbolisch - hun weg te banen door het oerbos op de hoge zandgronden van de Noordelijke Friese Wouden. Zij ontdekten zo het 8.000 jaar oude kamp van jagers en verzamelaars aan de oever van de Burgumer Mar. Deze nederzetting is deels herbouwd en men treft de jager- verzamelaars bij hun rieten woning aan de Burgumer Mar aan.

 

De expositie voert je door de Midden Steentijd, aan de hand van de Archeologische opgravingen aan de Burgumer Mar en bij het Bulthuis-aquaduct. Het is een zeer aanschouwelijk en interactief gebeuren, in het bijzonder geschikt voor de jonge museumbezoeker die meer wil weten over de jager-verzamelaars die aan het Bergumermeer hebben gewoond.

 

Marcel Niekus presenteerde op dezelfde dag zijn nieuwe boek, geschreven met medeauteur Yuri van Koeveringe, en gebaseerd op 40 jaar wetenschappelijk onderzoek naar aanleiding van opgravingen aan de Burgumer Mar. Dit prachtig geïllustreerde boek is voor slechts € 15,90 verkrijgbaar aan de balie.

Burgum in de Middeleeuwen

Burgum in de Middeleeuwen

De expositie voert je aan de hand van de Archeologische opgravingen op het voormalig kloosterterrein, tussen de Kruiskerk en het Observeum, en bij Hurdegaryp naar het leven in en rond het klooster tijdens de Middeleeuwen. Het klooster werd in de 12e eeuw gebouwd, en was tot de 17e eeuw in gebruik. De 48 religieuze broeders en 1500 lekenbroeders en zusters ontgonnen het hoogveen en onderhielden een oversteek op de plek waar nu het Princes Margrietkanaal ligt. Een bijzondere vondst is één de oudste spaakwielen opgegraven in Nederland. Maar er zijn ook gewone alledaagse gebruiksartikelen terug te vinden in deze expositie.

Steentijd archeologie

De Stientiid Wurkgroep Fryslàn (SWF) is een werkgroep voor en van mensen met interesse voor de prehistorie en in het bijzonder de steentijd in de provincie Fryslàn. De SWF is een werkgroep van het OBSERVEUM in Burgum.

 

Veel leden van de SWF zoeken al jaren naar artefacten op landerijen in hun woonomgeving en soms ook ver daar buiten. Sommige leden komen echter nooit op het land, maar zijn op hun eigen wijze gefascineerd door de prehistorie en lezen hierover en bezoeken lezingen en musea. De meeste leden hebben de kennis over de steentijd opgedaan uit boeken of halen die tegenwoordig via het internet. Maar binnen de werkgroep zijn ook twee professionele archeologen actief, beide gespecialiseerd in de steentijd. Samen delen we onze kennis en breiden deze zo steeds verder uít.

 

De SWF organiseert diverse activiteiten:

Maandelijkse zijn er bijeenkomsten, in het OBSERVEUM te Burgum met aandacht voor;

  • Elkaars vondsten.
  • Kennisverbreding en - verdieping door o.a. lezingen.
  • Determinatie, registratie en bestudering van vuursteencollecties en publicaties.
  • Jaarlijkse excursies in Nederland en buitenland, variërend van 1 tot meerdere dagen.
  • Bezoek tentoonstellingen en lezingen.
  • Op verzoek van de overheid en / of archeologische bureaus bijdrage leveren, als vrijwilligers, aan veldverkenningen en / of opgravingen.

Van onze leden verwachten wij dat ze Vriend zijn van het OBSERVEUM.

Vriend word je door het invullen van het contactformulier op de website van het museum: www.observeum.nl/contact/vriend-van-de-stichting/

 

Wil je deelnemen aan onze werkgroep of wil je informatie over onze werkgroep neem dan contact op met: Tjeerd de Jong, Oeverlanden 7,8332 KN Steenwijk, 063163435 Je kunt ook een e-mail sturen naar: stientiidwurkgroepfryslan@gmail.com 

 

Deel de pagina met: