E-book

Gratis E-book

Het OBSERVEUM biedt gratis de volgende E-books aan.

Cadeautjes, omdat het kan! Drie E-books worden gratis beschikbaar gesteld. Veel leesplezier en misschien wilt u een donatie geven aan Stichting OBSERVEUM via GEEF.NL hiermee help je mee met de reparatie van de koepel. Doneren via de bank? NL79 INGB 0006 7802 56 t.n.v. Observeum Burgum


Burgumers, verhalen zelf

Een boek geschreven door en voor Burgumers e.o., onder de titel “Burgumers, verhalen zelf”. 

Download
Gratis E-book
Verhalen uit burgum.pdf
Adobe Acrobat document 20.6 MB

Middeleeuwse straffen

Gevangenisstraf was in de zeventiende eeuw nog een geheel nieuwe sanctie. Vóór die tijd werd deze straf als een tijdelijke maatregel in afwachting van berechting gezien. Langdurige gevangenisstraf kostte de overheid simpelweg veel te veel geld. De meeste straffen werden in de zeventiende eeuw echter in het openbaar uitgevoerd. Ze dienden als waarschuwing.

Download
Gratis E-book
E-book middeleeuwse straffen.pdf
Adobe Acrobat document 707.7 KB

Gevangen in Friesland

Gevangen in Friesland door je jaren heen. Wij geven een beeld over de Friezen hoe zij met mensen omgaan die de wet hebben overtreden. Een overzicht van straffen die werden uitgedeeld, het galgenveld in Friesland, onder in de kerken het Hûnegat. Mensen werden in kampen en gevangenissen ondergebracht die veroordeeld werden door een rechter in Friesland.

Download
Gratis E-book
E-book gevangen in friesland.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB