Vaste exposities


geologie

Archeologie

De expositie voert je door de Midden Steentijd, aan de hand van de Archeologische opgravingen aan de Burgumer Mar en bij het Bulthuis-aquaduct en maakt vervolgens een sprong naar de Middeleeuwen en de opgravingen op het voormalig kloosterterrein in Burgum. Het is een aanschouwelijk en interactief gebeuren, in het bijzonder geschikt voor de jonge museumbezoeker die meer wil weten over de jager-verzamelaars die aan het Bergumermeer hebben gewoond of het leven bij het Klooster waarrond Burgum ontstond. Meer informatie

 

Minsken

Minsken

In de expositie Minsken laten we u de kloof tussen rijk en arm uit onze streek in de 19de eeuw zien. We tonen het contrast tussen goed boerende en arme Friezen uit de heidedorpen, met onder andere kleurrijke klederdracht, gouden en zilveren versieringen, gebruiksvoorwerpen en portretten. Verder is er aandacht voor de rol van het socialisme in die tijd.  Meer informatie

Bulthuis

Hendrik Bulthuis

(1892-1948), kapper te Burgum, verwierf grote bekendheid door z’n ontwerp van de zeilboot de “BM”. Een ruim 4 meter lang midzwaard bootje met een torentuig van 12 m2 en aangehangen roer. Door zijn unieke constructie van smalle latten op blijvende spanten werd deze zeilboot toegankelijk en betaalbaar voor menig zeilliefhebber. Deze expositie toont onder andere een volledig gerestaureerde 12m2 BM-er uit 1931, genaamd Notedop. Ontdek het levensverhaal van Bulthuis en ervaar waarom zijn zeilboot ontwerpen zo uniek zijn. Meer informatie

geologie

Geologie

Tytsjerksteradiel is gelegen op een uitloper van het Drents plateau: in de prehistorie een goed leefbaar gebied voor jagers, vissers en verzamelaars. De bodemvondsten die wij tonen bestrijken een periode van vele duizenden jaren. Het huidige landschap is gevormd door ontginning tussen de 10e en 20e eeuw.
Meer informatie

 

Bauke Miedema

Bauke Miedema

De sterrenwacht opende in 1986, ooit begonnen met de passie van één man, Bauke Miedema. Een man met een boerenbedrijf en een wel heel bijzondere hobby. In onze sterrenwachtkoepel tonen we u foto’s, zijn zelfgemaakte lenzen en inmiddels vernieuwde telescoop die nog elke week in gebruik is op onze sterrenkijkavonden. Meer informatie