De stichting


Stichting Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum

Ontstaan Stichting

In 1997 is de Stichting Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum opgericht. Vanaf dat moment werken het Streekmuseum en de Volkssterrenwacht samen onder één bestuur. Het Streekmuseum werd oorspronkelijk uit particulier initiatief opgericht door de heer K.R. Henstra uit Burgum. De heer P. Dijkstra, ook uit Burgum, was de initiatiefnemer van de Volkssterrenwacht, later sloten anderen waaronder de heer H. Molema zich bij hem aan.

 

De Stichting stelt zich ten doel de belangen van het Streekmuseum en van de Volkssterrenwacht zo breed mogelijk te behartigen en de in de statuten genoemde doelstellingen na te streven en te bevorderen. In de loop van 2017 hebben we de naam gewijzigd in 'Observeum - Museum & Sterrenwacht' om zo de stichting bij een breder publiek kenbaar te maken. Bij Observeum - Museum & Sterrenwacht zijn 48 vrijwilligers actief.

 

Unieke combinatie 

Van groot belang is dat de unieke combinatie van Museum en Sterrenwacht brede belangstelling krijgt. Zowel de (amateur)conservatoren van het Museum als ook de amateurastronomen van de Sterrenwacht vormen een meerwaarde bij het informeren van de bezoekers.

 

Doelstellingen van de stichting

  • De weer- en sterrenkunde en aanverwante terreinen van de natuurwetenschappen in populair-wetenschappelijke zin te beoefenen en te bevorderen en de belangstelling hiervoor te vergroten.
  • De bevordering van de bewaring en het behoud en de kennisgeving aan het publiek van voorwerpen, geschriften en audio-en visuele middelen, met betrekking tot de geschiedenis van met name de gemeente Tytsjersteradiel en in ruimere zin Oostergo, en de tegenwoordige staat van dit gebied.

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer, 41005728 RSIN: 806109452


Kerntaken en Beleidsplan

De Stichting gaat uit van Kerntaken. Hierin staan missie, visie en doelstellingen van de Stichting beschreven. Aan de Kerntaken is het Beleidsplan voor de periode 2013-2017 gekoppeld. Voor het bestuur is het van grote waarde dat medewerkers, vrijwilligers en bezoekers hierin de vragen, wensen, opdrachten, denken, kortom de verwachtingen van het Streekmuseum en/of de Volkssterrenwacht in Burgum zien verwoord. Het huidige beleidsplan is een voortzetting van het beleidsplan van 2008 en zal op gewenste momenten worden geactualiseerd.

 

Download
Kerntaken
kerntakenstichting.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB
Download
Beleidsplan
Beleidsplan Observeum 2022-2026 Definit
Adobe Acrobat document 701.2 KB
Download
AVG Protocol
AVG Protocol 12-20.docx.pdf
Adobe Acrobat document 164.4 KB


Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Rommert Dijk (voorzitter)
  • Vacature (secretaris) Taeke Doevendans
  • Vacature (penningmeester) Sjaak Beek
  • Emil van Boekel (lid) 
  • Henk K. Rinsma (lid)
  • Henk H. Plantinga (lid)
  • Willem Helfrich (Public relation)

ANBI

Onze stichting heeft de ANBI status.

Download
ANBI 2024
anbi 2024.pdf
Adobe Acrobat document 437.1 KB
Download
Jaarverslag 2023
Observeum jaarverslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 477.7 KB