Bouwplannen

Kloosterlaan

 © WâldNet

Buurtbewoners Kloosterlaan verbolgen over bouwplannen

do 07 oktober 2021 21.50 uur

 

BURGUM - Bij de buurtbewoners van de Kloosterlaan Noord kwam het binnen als een donderslag bij heldere hemel. De nieuwbouwplannen voor een huizen in hun straat (en manage Heechhiem). Zes belanghebbenden lieten donderdag hun ongenoegen weten in het 'Iepen Poadium' van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

 

De komst van de nieuwe woonwijk betekent ook het einde van de Sterrenwacht / Observeum. Ook manage Mennoruiters zou niet meer kunnen uitbreiden als ze dat zouden willen.

 

Niet geïnformeerd

"Helaas zijn wij als bewoners niet geïnformeerd over de plannen" zo liet Marieke Pama van de Kloosterlaan weten. De buurtbewoners hebben geen kans gehad om hun bezwaren kenbaar te maken. "Als de gemeente de participatie van burgers zo belangrijk vindt dan slaan ze hier de plank wel heel erg mis."

 

Pama denkt dat de bezwaren van Kloosterlaan Zuid en Elingsloane de doorslag gaven om te kiezen voor Kloosterlaan Noord. Zij waren wel op de hoogte en lieten eerder hun bezwaren aan de raad weten. "Wij zijn er niet van overtuigd dat deze locatie de beste keuze is...." aldus Pama.

 

Pas deze week ingelicht

Mevrouw Zijlstra van de Kerklaan vertelde dat zij pas deze week met een briefje op de deurmat zijn ingelicht door de gemeente. Zij vindt het zuur dat bewoners van de Kloosterlaan Zuid en Elingsloane wel actief waren ingelicht over mogelijke plannen.

 

Zijlstra ziet ook nog altijd een mogelijkheid om te bouwen in De Warren. "Zou het richting de inwoners van Tytsjerksteradiel niet veel eerlijker zijn om het gebied De Warren, waar al miljoenen aan gemeenschapsgeld is in geïnvesteerd, opnieuw te betrekken bij de nieuwe woningbouw-locatie."

 

Lykwei

Ed Willems van de Menno van Coehoornweg was de derde inspreker. Hij is ook verbaasd dat hij helemaal niets gehoord had van de nieuwbouwplannen. Hij wijst op de historie van de lykwei (Kerklaan) waar sinds 1100 de monikken van De Veenhoop hun weg naar Dokkum vonden. "In ôfgrislyk moaie dyk.... En dat wolle wy graach sa hâlde" De weg wordt één van de ontsluitingswegen van de mogelijke nieuwbouw.

 

Willems wijst ook naar De Warren waar niemand last zal hebben van de nieuwbouw. "Kin dat net besjoen wurde?" Willems wijst daarmee naar een plan van Toeck om op landelijke wijze toch woningbouw te realiseren in De Warren.

 

Net een woning gekocht...

De heer Veenstra kocht 2.5 jaar geleden een woning aan de Menno. Via een buurtbewoner kwam hij er achter dat er plannen voor nieuwbouw waren. "Waarom? Is dat omdat er bijna geen kritiek is geweest?" Dat zou volgens Veenstra wel kunnen kloppen omdat niemand er iets van wist.

 

Veenstra zou directe buren krijgen door de eventuele bebouwing op het terrein van de manege. "Dat is absoluut niet de reden waarom ik de woning heb gekocht." Hij was in de veronderstelling dat er niet gebouwd kon worden.

 

Zorgen over manege

Frans Wijts sprak in namens de Mennoruiters. Zij zijn de directe buren van het Heechhiem waar o.a. de deel van de mogelijke woonwijk wordt gerealiseerd. "Ook wij zijn overvallen door de plannen. We hebben grote zorgen voor onze activiteiten en wat de gevolgen hiervoor zijn. Ook bij eventuele uitbreidingsplannen worden we op slot gezet..."

 

Einde Sterrenwacht

De komst van een nieuwbouwwijk op de plek van de manege Heechhiem en Kloosterlaan Noord betekent het einde van de Sterrenwacht / Observeum. Dat liet de zesde inspreker Teake Doevedans namens het Observeum weten.

 

Hij maakt zich grote zorgen over de lichtvervuiling van de nieuwe woonwijk. "Een donkere hemel is voor ons een vereiste. Deze plannen gaan funest uitpakken voor onze sterrenwacht, zijnde uniek in het noorden. Dit betekent het einde van de sterrenwacht in Burgum...."

 

Doevedans wijst op het feit dat de sterrenwacht juist bewust buiten de bebouwing is gerealiseerd. De nieuwe huizen komen dicht ten noorden van de sterrenwacht te liggen. "De bouwplannen moesten we via de media vernemen. Als u - net als ons de sterrenwacht wilt behouden - kies dan voor een andere locatie in Burgum."

 

Begrip

Wethouder Gelbrich Hoekstra liet na de inspraak weten dat zij zich de zorgen van de bewoners kan voorstellen. Ze wil graag in gesprek gaan met de bewoners. Ook werd donderdagavond duidelijk dat het besluit eigenlijk al vast staat.

 

Een aantal raadsleden was geschrokken van de gang van zaken. Zo had het gemeentebestuur in de stukken gemeld dat alle buurtbewoners waren ingelicht en dat bleek nu niet het geval. Hoekstra gaf aan dat niet iedereen bewust was ingelicht omdat vooraf nog niets vast stond.

 

Besluit staat vast

Wethouder Hoekstra gaf de raad - naar aanleiding van de vragen - wel duidelijk aan dat er in november 2021 een startnotitie komt met de richting die de gemeenteraad eerder heeft aangegeven. Daarmee zegt ze eigenlijk dat het besluit al vast staat. "Wy ha al opinieard en de mieningen fan iedereen ophelle"

 

Onjuiste gronden

Sjaak Hoekstra van de VVD had hier moeite mee: "Sommige mensen hebben de kans om in te spreken en sommige niet. Ik vind dat wij op onjuiste gronden een beslissing hebben gemaakt in de opinierende behandeling...."

Ook een onderwerp in de radioaflevering van Op'e hichte hieronder in de video te beluisteren, waar onze medewerker Tones Meijer te gast was Zaterdag 2 Oktober. 

 

Deel de pagina met: