Minsken


minsken

Onze maatschappij onderging in de 19e eeuw een hoop veranderingen. Vaak gingen deze gepaard met harde discussies en conflicten. Terwijl goed boerende Friezen in prachtige kledij met gouden en zilveren accessoires naar de kerk gaan, zitten in de banken achter hen de gewone burgers. Hardwerkende mensen met sobere kledij en een andere kijk op de maatschappij.

 

In de expositie Minsken wordt dit contrast tussen rijk en arm, tegen elkaar afgezet. De kleurrijke klederdracht, gouden en zilveren versieringen, gebruiksvoorwerpen en portretten van rijk en arm worden in één zaal met elkaar vergeleken. Het Socialisme is uit deze kloof tussen rijke en arme mensen van de 19e eeuw ontstaan. Het is een gedachtegoed waarbij de materialistische instelling van de elite werd verafschuwd door de arme bewoners: er moest gelijkheid komen.

 

Neem een kijkje in het verleden en beeld je in hoe het is om die kloof zelf te ervaren. Is deze kloof er vandaag de dag nog steeds?

 


Andere exposities:

bulthuis

Bulthuis

Ontdek het levensverhaal van Hendrik Bulthuis: de Friese kapper die de zeilboot betaalbaar maakte voor het grote publiek.

geologie

Geologie

Tytsjerksteradiel was een uitstekend gebied voor jagers. Er zijn daarom veel bewoningssporen gevonden zoals vuurstenen werktuigen en een van de oudste wagenwielen van Nederland.

miedema

Bauke Miedema

De sterrenwacht opende in 1986, ooit begonnen met de passie van één man, Bauke Miedema. Een man met een boerenbedrijf en een wel heel bijzondere hobby.