Waarneming

Streep van lichtjes zichtbaar boven Nederland

Er zijn al een aantal telefoontjes bij ons binnengekomen over de waarneming van een streep lichtjes die enige tijd te zien is tussen 6 en 7 uur 's ochtends. U hoeft gelukkig niet aan uzelf te twijfelen, ook wordt de aarde niet belaagd door buitenaardse wezentjes. Wat is het dan wel? Nou het is...

Expositie

Grafisch werk van Anne Woudwijk

 

Zijn artistieke loopbaan begon als decorateur van piano’s, later grote geabstraheerde beelden. In deze expositie is vanaf Dinsdag 7 December grafisch werk van in 1952 te Drachten geboren en getogen kunstenaar te zien, dat nog niet eerder is geëxposeerd.

 

Activiteit

Vriendenmiddag

 

Op Zondag 15 December organiseren wij een speciale middag voor vrienden van ( donateurs, jaarkaarthouders en medewerkers) naar aanleiding van de nieuwe wissel expositie Nova Cura. Wilt u ook Vriend worden? dat kan.

 

 


Activiteit

Vrijdag avond Sterrenkijk avond

De Sterrenwacht organiseert wekelijks een publieksavond. Bij helder weer kunt u  maximaal genieten van de prachtige sterrenhemel. Wij vertellen u ook veel over de sterren en de kijkers. Wees welkom!

Activiteit

Vrijdag avond Docu-avond

Op de eerste en derde vrijdagavond van iedere maand, kijken wij naar documentaires. In onze grote zaal staan de stoelen, drinken en de film al klaar, nu jij nog! om je ook?

 Observeum - Museum & Sterrenwacht

Geregistreerd sinds 14-5-2003. Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.


Wij hebben de status ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Informatie kunt u opvragen via, Contactformulier. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.