Historische graven Kruiskerk Burgum


Uitreiking document historische graven 18 december 2018
Uitreiking document historische graven 18 december 2018

Onlangs heeft de Protestantse gemeente in Burgum haar onderzoek naar historische graven op de begraafplaats bij de Kruiskerk in Burgum afgerond.

 

De aanleiding tot dit onderzoek was tweeërlei. Het begraafreglement van deze begraafplaats vereist n.l. een overzicht van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Hieraan moest nog invulling worden gegeven.

 

Maar de belangrijkste reden was wel de sterk teruglopende begraafcapaciteit op de begraafplaats, waardoor de noodzaak tot vrijmaking van graven binnen de bestaande ruimte, waarvan de grafrechten waren vervallen, met de dag toeneemt.

 

Gelukkig zijn de plannen tot uitbreiding van de begraafplaats inmiddels in een vergevorderd stadium beland.

 

Echter voordat met het proces van ruiming van graven kan worden begonnen is het van het grootste belang dat eerst een onderzoek wordt gedaan naar de genealogische betekenis van de begraven personen en van de monumentale waarde van de grafstenen. Dit tot behoud van het funerair erfgoed op de begraafplaats. In maart 2018 is het onderzoek gestart.

 

Aan het onderzoek hebben meegewerkt namens het Observeum, museum en sterrenwacht Burgum, de amateurhistorici Klaas Henstra en Siebe Siebenga . Het grafstenenonderzoek is uitgevoerd door Peter Karstkarel, architect en auteur van het boek "Dag, mijn lieve moeder" , over de grafcultuur in Friesland.

 

Verder is hiernaar onderzoek gedaan door Schelte de Beer, gemeentearchivaris van de gemeente Tytsjerksteradiel en Bernard Bos, namens de Protestantse gemeente.

 

Aan de hand van opgestelde criteria en nadere beoordelingen van de door de onderzoekers aangeleverde informatie zijn drie afzonderlijke overzichten opgesteld en inmiddels door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente van Burgum vastgesteld.

 

De overzichten betreffen:

A. Personen van historische betekenis

B. Oorlogsslachtoffers

C. Grafmonumenten van opvallende kwaliteit

 

U kunt het document 'Historische graven op de begraafplaats bij de Kruiskerk te Burgum' via onderstaande link downloaden.


Download
Historische graven op de begraafplaats bij de Kruiskerk te Burgum
Historische graven begraafplaats Kruiske
Adobe Acrobat document 4.0 MB

Deel de pagina met: