Vaste exposities

Bulthuis

Hendrik Bulthuis (1892-1948), in het dagelijks leven kapper in Burgum, verwierf grote bekendheid door zijn ontwerp van een nieuw type zeilboot, de BM-er. Door zijn unieke constructie met smalle latten werd deze zeilboot toegankelijk en betaalbaar voor menig zeilliefhebber. Deze expositie toont o.a. een echte 12m2 BM-er uit 1931, genaamd Notedop, die wij hebben laten restaureren. Ontdek het levensverhaal van Bulthuis en ervaar van dichtbij waarom zijn zeilboot zo uniek is.

 

Meer informatie

Minsken

Tijden mogen dan veranderen, maar mensen blijven mensen en de kloof tussen rijk en arm is van alle tijden. In de expositie Minsken laten we je het contrast zien tussen goed boerende en arme Friezen uit onze streek in de 19de eeuw. We tonen je o.a. kleurrijke klederdracht, gouden en zilveren versieringen, gebruiksvoorwerpen en portretten. Verder is er aandacht voor de rol van het socialisme in die tijd.

 

Meer informatie

Geologie

Zwerfstenen in het landschap lijken meestal niet bijzonder. Als ze zijn doorgezaagd en gepolijst worden er echter prachtige patronen en kleuren zichtbaar. Alle stenen die in deze omgeving worden gevonden zijn tijdens de twee laatste ijstijden hierheen gevoerd vanuit Scandinavië en Finland.

 

Meer informatie

Archeologie

Tytsjerksteradiel is gelegen op een uitloper van het Drents plateau: in de prehistorie een goed leefbaar gebied voor jagers, vissers en verzamelaars. De bodemvondsten die wij tonen bestrijken een periode van vele duizenden jaren. Het huidige landschap is gevormd door ontginning tussen de 10e en 20e eeuw.

 

Meer informatie