Vaste exposities


Bulthuis

Hendrik Bulthuis

Hendrik Bulthuis (1892-1948), in het dagelijks leven kapper in Burgum, verwierf grote bekendheid door zijn ontwerp van een nieuw type zeilboot, de BM-er. Door zijn unieke constructie met smalle latten werd deze zeilboot toegankelijk en betaalbaar voor menig zeilliefhebber. Deze expositie toont o.a. een echte 12m2 BM-er uit 1931, genaamd Notedop, die wij hebben laten restaureren. Ontdek het levensverhaal van Bulthuis en ervaar van dichtbij waarom zijn zeilboot zo uniek is. Meer informatie

Minsken

Minsken

Tijden mogen dan veranderen, maar mensen blijven mensen en de kloof tussen rijk en arm is van alle tijden. In de expositie Minsken laten we u het contrast zien tussen goed boerende en arme Friezen uit onze streek in de 19de eeuw. We tonen u o.a. kleurrijke klederdracht, gouden en zilveren versieringen, gebruiksvoorwerpen en portretten. Verder is er aandacht voor de rol van het socialisme in die tijd.  Meer informatie

geologie

Archeologie

De expositie voert je door de Midden Steentijd, aan de hand van de Archeologische opgravingen aan de Burgumer Mar en bij het Bulthuis-aquaduct. Het is een zeer aanschouwelijk en interactief gebeuren, in het bijzonder geschikt voor de jonge museumbezoeker die meer wil weten over de jager-verzamelaars die aan het Bergumermeer hebben gewoond.  

Meer informatie

 

geologie

Geologie

Tytsjerksteradiel is gelegen op een uitloper van het Drents plateau: in de prehistorie een goed leefbaar gebied voor jagers, vissers en verzamelaars. De bodemvondsten die wij tonen bestrijken een periode van vele duizenden jaren. Het huidige landschap is gevormd door ontginning tussen de 10e en 20e eeuw.
Meer informatie

 

Bauke Miedema

Bauke Miedema

De sterrenwacht opende in 1986, ooit begonnen met de passie van één man, Bauke Miedema. Een man met een boerenbedrijf en een wel heel bijzondere hobby. Wij tonen u foto's uit die tijd en zijn zelfgemaakte lenzen en inmiddels vernieuwde telescoop. Meer informatie