Archeologisch Steunpunt

Archeologisch Steunpunt

Het Archeologisch Steunpunt in Burgum heeft als thema de Midden-Steentijd, oftewel het Mesolithicum. Deze archeologische periode begint na de laatste ijstijd. De koude kale toendra heeft dan plaatsgemaakt voor een bosrijk gebied met her en der open plekken en water. De jager-verzamelaars die in dit gebied rondtrekken vinden hier eten in overvloed.

Deze archeologische periode begint na de laatste ijstijd. De koude kale toendra heeft dan plaatsgemaakt voor een bosrijk gebied met her en der open plekken en water. De jager-verzamelaars die in dit gebied rondtrekken vinden hier eten in overvloed. Maar hoe leefden ze precies? In het Steunpunt van Burgum stap je letterlijk het landschap in van het Burgumer Mar, 8000 jaar geleden. Een vrouw komt net terug van de jacht, in het bos fluiten vogels en daar verderop… zit daar iemand voor een hut?

 

Een Steunpunt over de Midden-Steentijd in Burgum: niet zo raar, want lokale stientsjesikers doen in de omgeving van het Burgumer Mar al decennialang veel belangrijke vondsten en in de jaren ’70 is het Burgumer Mar zelfs het toneel voor de grootste steentijdopgraving van Europa. Ook recent onderzoek in de directe omgeving van Burgum, zoals de grote opgraving bij Sumar, heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Al deze informatie wordt in het Steunpunt gebundeld om een beeld te schetsen van hoe het leven in de Midden-Steentijd er uit zal hebben gezien.

 

Een hut in kruipen om een filmpje te bekijken of een echt wild zwijn aanraken: het Archeologisch Steunpunt in Burgum is zeer geschikt voor kinderen! Het Steunpunt maakt onderdeel uit van het Observeum, een museum met diverse exposities èn een sterrenwacht!

De Archeologische Steunpunten in Friesland zorgen samen voor het zichtbaar maken van de lokale archeologie en het uitdragen van verhalen uit de omgeving. Verspreid over de Provincie Fryslân staan 11 Steunpunten die met exposities en activiteiten lokale thema's belichten.

Reactie schrijven

Commentaren: 0