Weet wat je ziet? Een korte cursus praktische sterrenkunde

Is sterrenkunde ingewikkeld? Nee, beslist niet! In de oudheid was sterrenkunde een bezigheid die werd beoefend om tijdstippen te bepalen waarop gezaaid en geoogst moest worden, en om de koers op zee te bepalen. De bewegingen van de zon, de maan en de sterren vertonen een zekere regelmaat en wie die regelmaat kende, werd beschouwd als een geleerde! Astronomen uit die tijd beschikten slechts over eenvoudige instrumenten zoals de jacobsstaf en de zonnewijzer, ze namen waar met het ongewapende oog en registreerden de hemelverschijnselen. Zij ontdekten de regelmaat. En u kunt er ook meer over aan de weet komen! Zonder ingewikkelde poespas, zonder overbodige formules. Gewoon, omdat sterrenkunde leuk is! In de komende tijd organiseert Observeum - Museum & Sterrenwacht een reeks van tien cursusbijeenkomsten, waarin u kunt kennismaken met sterrenkunde, en als het weer meewerkt, kunnen we wellicht ook ’s avonds een kijkje nemen! Tijdens de cursusbijeenkomsten behandelen we interessante onderwerpen: 

 

Algemene onderwerpen en (een beetje) theorie

 • Grondbeginselen en basisbegrippen - een beknopte oriëntatie op de theorie (met beeldpresentatie)
 • Afstanden in de ruimte - van millimeter via astronomische eenheid tot lichtjaar (met beeldpresentatie)
 • Geschiedenis: astronomie, vroeger en nu - van Copernicus en Galileï tot de Hubble Space Telescoop (lezen)
 • Tijdrekening: de zonnewijzer, de klok en de kalender - wat hebben die te maken met sterrenkunde? (bouwplaten)
 • Coördinaten: lijnen langs de hemel - plaatsbepaling, hoe vind je een ster? (bouwplaat)
 • Kijkers en telescopen – theorie over optiek (met beeldpresentatie)

 

Praktische zaken

 • Waarnemen, oftewel: systematisch kijken en registreren
 • Het zonnestelsel: onze kosmische achtertuin - zon, planeten, manen en andere objecten (met beeldpresentatie)
 • Hemelkennis – “aardrijkskunde in het donker” – de hemelatlas en de sterrenkaart
 • Het praktische gebruik van de draaibare sterrenkaart
 • Kijkers en telescopen – hoe werkt ‘t ?
 • Actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten
 • Vragenrondes

Cursusmateriaal

Als ondersteuning van de lessen ontvangt u een geïllustreerd cursusboek; dit is geen op zichzelf staand leerboek, het is bedoeld als geheugensteun en naslagwerk. Het cursusboek bevat een beknopte hemelatlas, de bouwplaat van de draaibare sterrenkaart is een nuttig hulpmiddel om de nachtelijke hemel te verkennen. Het complete cursusmateriaal plus een grote hoeveelheid aanvullende informatie, zoals hemelkaarten, astronomisch beeldmateriaal, planetariumprogramma’s, internetverwijzingen, enz., is samengebracht op een DVD-Rom, die ook bij het werkmateriaal hoort.

 

De cursusbijeenkomsten

De lessen worden wekelijks gehouden op maandagavonden, we starten op maandag 8 januari met een korte kennismaking.  Er wordt begonnen met een inleiding over de onderwerpen die in de lessen aan de orde komen. Mocht het onbewolkt zijn, dan proberen we ook even de actuele sterrenhemel te verkennen. Bij bewolking of regen beginnen we direct met de eerste les: een theoretische verkenning. Op 15 januari vervolgen we de cursus, elke les duurt 2½ uur, onderbroken door een korte pauze; de lessen worden gevuld met o.a. beeldpresentaties, praktische zaken (aanwijzingen bij het maken van een eenvoudig zonnewijzertje, het leren werken met de sterrenkaart en de hemelatlas), het geven van toelichting op bepaalde onderwerpen en zo nodig extra uitleg over vraagstukken waar u meer over wilt weten. We kijken telkens of het onbewolkt is, dan verkennen we de sterrenhemel. Bij bewolkt weer is er meer tijd voor het stellen van vragen. In de laatste cursusavond ronden we af, we nemen de resterende lesstof door, vanzelfsprekend is er ook weer voldoende ruimte voor de beantwoording van allerlei vragen.

 

De cursus in één oogopslag

Data en tijd: 8, 15, 22 en 29 januari, 5, 12, en 19 februari, 5, 12 en 19 maart; (reservedata: 26 maart) aanvang 19:45 uur.

Kosten: €  95,00 per persoon, inbegrepen zijn: cursusbijdrage, 1 x koffie of thee per bijeenkomst, alle materialen (cursusboek met hemelatlas, bouwplaten, zonnewijzer, draaibare sterrenkaart, eeuwigdurende kalender, DVD-Rom en overige werkmaterialen).

Uw cursusbegeleiders zijn Lolke Dijkstra, Melvin v.d.Veen en Hans Molema. De cursus ‘Sterrenkunde voor beginners’ draait al ruim 25 jaar in Observeum - Museum & Sterrenwacht en u kunt zich opgeven (graag vóór 16 december 2017) of info verkrijgen via telefoon: 0511-465544 (‘s middags bereikbaar tussen 13:00 en 17:00 uur).