Nieuwsbrief Januari


Nieuws van het bestuur.

Beste mensen,

Helaas is er een aanvulling nodig op onderstaand stukje en moet ik starten met het droevige bericht dat Klaas R. Henstra op tweede kerstdag is overleden. Klaas was niet alleen één van de oprichters van het toenmalige Streekmuseum, nu Observeum,  maar ook vele jaren als voorzitter en conservator actief, schreef vele boeken en gaf regelmatig lezingen. Door zijn werk en toewijding heeft hij de basis gelegd voor wat het museum nu is en gaf hij hieraan bekendheid  en nog belangrijker, recht van bestaan.
Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Observeum Burgum wensen wij zijn nabestaanden veel sterkte.

Op het moment van schrijven is het nog 2021 en is er net afgekondigd dat wij opnieuw in een lockdown verzeild zullen raken en in ieder geval tot en met 14 januari de deuren zullen moeten sluiten. Of het daarbij zal blijven valt moeilijk te voorspellen maar de voortekenen zijn niet goed. Geen leuk vooruitzicht dus. Gevolg daarvan is wel, dat wij opnieuw de stamppotavond, maar ook het vrijwilligersoverleg, moeten opschorten en uitstellen naar een later tijdstip. Jammer maar helaas.

Ondanks dat, zijn wij momenteel bezig de laatste hand te leggen aan de laatste fase van een acht jaar geleden ingezet veranderingstraject, waarbij het de opzet was om over te schakelen naar een meer thematische opzet van exposities, uitbreiden van de mogelijkheden van de sterrenwacht buiten de waarneemavonden om en vernieuwing van inrichting/uitstraling.

Geologie in aanbouw / Expositie Middeleeuwen

Met deze laatste fase in uitvoering is het inmiddels mogelijk geworden om in één keer door het museum te lopen i.p.v. aan het einde te moeten omkeren en dezelfde weg weer terug te moeten lopen. Daartoe was wel een forse ingreep noodzakelijk met een muurdoorbraak en een uitbreiding van het gebouw met een kantoorruimte. Met de muurdoorbraak kwam er ook weer ruimte vrij voor de expositie geologie. Aan de expositie Middeleeuwen wordt de laatste hand gelegd. 

Vermeldingswaard hierbij is dat alle bouwactiviteiten en herinrichting door een aantal enthousiaste vrijwilligers zijn opgepakt en uitgevoerd. Wat een inzet en passie!!! DANK VOOR AL JULLIE INSPANNINGEN.       

Ook niet onbelangrijk hierbij te vermelden is, dat al deze zaken niet zonder de hulp van vele fondsen tot stand hadden kunnen komen. Mede ook dankzij de gemeente hebben wij, in het kader van de Corona maatregelen, de doorloopmogelijkheid kunnen realiseren.

Minder goed nieuws is er omtrent de locatiekeuze voor woningbouw in Burgum. De gemeenteraad heeft een voorkeur uitgesproken voor de Elingsloane en Kloosterlaan Noord, maar ook Manege ’t Heechhiem blijft in beeld. Gesprekken met de raadsfracties hebben deze locatiekeuze niet kunnen voorkomen. Ook heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de wethouder Gelbrich Hoekstra, waarbij er nogmaals op gewezen is wat de gevolgen zijn van de lichtvervuiling op de sterrenwachtactiviteiten. Verder kunnen wij nu niet veel meer doen dan afwachten. 27 Januari is de eerstvolgende raadsvergadering.

Al met al kunnen wij stellen dat een heel bijzonder maar ook en moeilijk jaar is geweest waarbij wij voor grote uitdagingen werden gesteld en waarbij het er naar uitziet dat het nieuwe jaar niet veel anders zal gaan verlopen. Gelukkig zijn wij er tot nu toe zonder al te veel problemen goed doorheen gekomen.

Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet maar ook voor hun flexibiliteit in dit toch wel heel bijzondere en lastige jaar.

Als bestuur wensen wij jullie een gelukkig en gezond nieuw jaar toe.

Namens het bestuur,

Ron Kopmels


Op Tweede Kerstdag is onverwacht overleden 

KLAAS R. HENSTRA

 

De initiatiefnemer, medeoprichter en oud- voorzitter van het Streekmuseum Burgum, thans Observeum. Van hem waren ook afkomstig de vele lokale historische boeken, publicaties, exposities, opgravingen, lezingen en meer. Het museum en in bredere zin Burgum, is hem als historicus en amateurarcheoloog grote dank verschuldigd. Zijn levenswerk blijft behouden en te zien in “zijn” museum.

Wij wensen de familie sterkte om dit grote verlies te verwerken

Bestuur, beheerder en vrijwilligers Observeum - museum & sterrenwacht Burgum.


Hemelverschijnselen en sterrenkaart Januari 2022

 

Zondag 2 januari 2022 - Nieuwe Maan, dus een donkere avond en nacht, een mooie gelegenheid om lichtzwakke hemelobjecten op te zoeken…

Dinsdag 4 januari 2022 –Tijdens de avondschemering, zo rond kwart voor zes, is laag in het zuidwesten een samenstand zichtbaar van de smalle maansikkel en de planeet Saturnus, vlak boven de Maan. Rechts van de maan is ook Mercurius te zien, en verderop, linksboven de maan schittert  Jupiter. Vannacht is er ook een korte meteorenzwerm te zien. Er is geen storend maanlicht, de waarnemingsomstandigheden zijn gunstig.

Woensdag 5 januari 2022 - Samenstand van de maan en Jupiter, vanaf 18.00 uur aan de zuidwestelijke hemel te zien.

Donderdag 6 januari 2022 – Driekoningen… Vanavond staat Jupiter rechts van de maan. Kijk rond 19.00 uur.

Vrijdag 7 januari 2022 - Mercurius staat vandaag vèr ten oosten (‘links’) van de zon. De kleinste planeet in ons zonnestelsel gaat wel vrij kort na de zon onder, waardoor de zichtbaarheid maar kort duurt. Probeer het rond 17.30 uur, laag in het zuidwesten, gebruik eventueel een verrekijker.

Zondag 9 januari 2022 - Eerste Kwartier (19.11 uur). De half verlichte maan staat rond 18.30 uur hoog in het zuiden. Kijk op de grens van licht en donker.

Woensdag 12 januari 2022 - Vandaag staan Mercurius en Saturnus dicht bij elkaar aan de hemel. Als het nog schemert, staan ze laag in het zuidwesten.

Donderdag 13 januari 2022 - Pal onder de Maan zie je de oranjerode ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier.

Vrijdag 14 januari 2022 - Hopelijk mag het Observeum weer publiek verwelkomen, vanavond zijn er bij heldere hemel liefst zes sterrenbeelden van de Dierenriem te bewonderen, van oost naar west: de Leeuw, de Kreeft, Tweelingen, Stier, Ram (met een telescoop zie je daar de planeet Uranus!) en Vissen.
   
Maandag 17 januari 2022 - Om acht uur ‘s avonds zie je de bijna volle maan hoog boven de oostelijke horizon. Er boven staan Castor en Pollux, de helderste sterren in de Tweelingen.

Dinsdag 18 januari 2022 – Even na middernacht is het Volle Maan.

Woensdag 19 januari 2022 - Rond half tien zie je aan de oostelijke hemel een wijde samenstand van de maan en Regulus in het sterrenbeeld Leeuw, Regulus staat pal onder de maan.

Dinsdag 25 januari 2022 - ’s Morgens rond 06.00 uur staat de half verlichte maan hoog aan de zuidelijke hemel, rechts ervan prijkt Spica in de Maagd.

Vrijdag 28 januari 2022 - Rond 07.00 uur, is laag in het zuidzuidoosten een samenstand zichtbaar van de maan en de ster Antares, op korte afstand, rechts van de maan.

Zaterdag 29 januari 2022 - Laag in het zuidzuidoosten tref je een fraai drietal: de Maan, Mars en Venus staan vrijwel precies op één lijn.
 
Maandag 31 januari 2022 - We gaan we zoetjes-aan afscheid nemen van Jupiter, rond 18.30 uur is hij nog wel zichtbaar, laag in het westzuidwesten, hoog boven Jupiter zijn de sterren van het Herfstvierkant (Pegasus) te zien.


In de media

Object van de maand


Inzendingen