Observeum - Museum

In het museum zijn verschillende vaste collecties ondergebracht. Zo is er Fries zilverwerk te zien, zijn er geologische en archeologische vondsten te bezichtigen en is er aandacht voor de streekgeschiedenis met vele voorwerpen. Verder zijn er herinneringen aan lokale beroemde personen zoals Hendrik Bulthuis, de ontwerper van de BM-er. Van Jakob Franke is er een uitgebreide collectie fotografica te bewonderen.

Het museum toont regelmatig wisselexposities met telkens een ander thema. Soms wetenschap, andere keren kunstzinnige of historische onderwerpen. Onze voorgaande wisselexposities worden bijgehouden in ons Wisselexpositielogboek.

Documentatiecentrum

Er is ook een studieruimte waar gebruik gemaakt mag worden van onze collectie boeken en digitale data.