Lezing van Sytse van der Werf:  “WEROM NEI BURGUM”


 Lezing: 26 maart 14:00 uur

 

Het “WEROM NEI BURGUM”

 

Sytse van der Werf waard berne yn 1951 yn Burgum. In grut part fan syn famylje komt hjirwei. It wie in famylje fan túnkers en skippers. Hja wennen om de Krústsjerke hinne – yn de Skoalstrjitte, op de Nijstêd en de Achterwei. It libben hie syn moaie kanten, mar wie ek faak dreech. Dizze middei nimt van der Werf jim mei, oan de hân fan syn famyljeskiednis yn Burgum, nei de tiid fan doe. Globaal fan 1890 – 1960. It wurdt in ferhaal mei ûndersteunende bylden en musyk.  

 

Om teleurstelling te voorkomen raden we aan om vooraf te reserveren, dit gaat het snelst via de telefoon: 0511 465 544. 

 

Entree volwassenen: € 6,00;  kinderen van 6 t/m 17 jaar: € 3,00;

museumkaarthouders en ‘vrienden van het Observeum’: € 2,00.