Verhalen


“Als stenen konden spreken”

 

Gratis verhalenavond in het Observeum op 15 november

 

In vervolg op de succesvolle verhalenavond van vorig jaar, in het kader van Culturele hoofdstad, worden in samenhang met het provinciale initiatief op 15 november in het Observeum te Burgum weer boeiende verhalen verteld.

Met een historisch verantwoorde knipoog gaat het over verborgen, zwevende en verloren stenen. U wordt meegenomen naar de prehistorie, de middeleeuwen en de tijdloze oneindigheid van het Heelal.

 

U ontdekt wat er speelde tussen de stoere Redlef en de bevallige , maar strijdlustige Fredou die in de steentijd leefden aan de Burgumer Mar. U komt achter het geheim van de verborgen hoeksteen van de verdwenen Groustins aan de Gaestmabuorren bij Burgum en neemt kennis van de ontzagwekkende en vervaarlijke stenen die rondzweven in de ruimte.

 

Deze verhalenavond in Observeum aan de Menno van Coehoornweg 9 te Burgum is vrij toegankelijk. De deur gaat open om 19.00 uur. De verhalen worden simultaan verteld te beginnen om 19.15 en zo vervolgens om 20.00 en 20.45 uur.

 

Tegen een kleine vergoeding wordt tussentijds koffie, thee en frisdrank geserveerd.


De werf van Zijlstra, Achter De Drie Gekroonde Baarzen Burgum
De werf van Zijlstra, Achter De Drie Gekroonde Baarzen Burgum


Op zondagmiddag  19 januari staat de Burgumer Daam centraal in de verhalen die verteld worden in het Observeum aan de Menno van Coehoornweg te Burgum. Het gaat deze middag vooral over de scheepsbouw die hier van oudsher heeft plaatsgevonden. De oud-Burgumer Sytze van der Werf vertelt o.a. hoe zijn voorgeslacht hier al in 1804 een werf in gebruik nam. Deze werf lag aan de Westerhei achter het historische hotel “De Drie Gekroonde Baarzen”. Later was de werf ook in gebruik bij de familie Zijlstra die hier ook de door Hendrik Bulthuis ontworpen beroemde BM-ers bouwde.  “Getuige-deskundigen” verhalen wat er zich allemaal afspeelde daar aan de Burgumer Daam.  Misschien wordt ons zo ook duidelijk waarom de “Bearskes” moest worden afgebroken. Nieuwsgierig? Kom naar het Observeum en harkje ta!


Aanvang 14.30 uur - einde 16.30 uur met een pauze voor een kopje koffie, thee of fris.  Entree €5,- persoon incl. toegang tot museum en sterrenwachtkoepel.


VERHALEN 2020 –

De verborgen bodemschatten van Tytsjerksteradiel

 

 

binnenkort in het kader van Verhalen 2020 staat een nog nader te bepalen middag in het teken van bijzondere  bodemvondsten uit de omgeving.

 

De Werkgroep Archeologie Streekmuseum ’94, opgericht met als doel om structureel mee te werken aan het archeologisch onderzoek in de gemeente Tytsjerksteradiel, vertelt middels kleurrijke verhalen de oude historie van onze gemeente. Deze vrijwilligers deden onder andere opgravingen op het Kloosterterrein achter de kruiskerk in Burgum, Bartlehiem, Sumar, it Súd in Hurdegaryp en Noardburgum.

 

Met enthousiasme vertellen ze over de soms verrassende bodemvondsten die op de verschillende opgraving locaties gevonden worden. Na het vinden moeten de objecten uiteraard gerestaureerd, geconserveerd en gepresenteerd worden. Op een luchtige manier vertellen de vrijwilligers over deze activiteiten. Net als bij iedere klus zijn er ook vaak smakelijke anekdotes te vertellen over de omstandigheden waaronder deze historische objecten zijn gevonden. Cultuurhistorie in een luchtig jasje.

 

Aanvang 14:00. Entree €5,00. Locatie: Menno van Coehoornweg 9 te Burgum. Toegang is gratis voor Museumkaarthouders en “Vrienden van het Observeum”.


Friese Sterrenkijkers - Hendrik Bulthuis