Tuskendikenkuier.

 

Karakteristyk Tytsjerksteradiel en de Doarpsgidsen van Observeum museum & sterrenwacht Burgum organiseren zaterdag 25 mei, een 4 km lange cultuurhistorische wandeling over de Tuskendiken in Burgum

 

13:30 uur: Ontvangst met koffie/thee

 

13:45 uur: Algemene inleiding

 

14:00 uur: Start Kuier (4 km).

 

 

 

De “kuier” gaat door een deels afgegraven zandlandschap in het noorden van Burgum.  De Tuskendiken was oorspronkelijk een zandweg,  een “holle weg” uitgesleten in het landschap. De bochtige vorm is het gevolg van de natuurlijke wijze waarop indertijd een weg ontstond. Het hoogteverschil in het landschap komt door de zandafgravingen. Het geelzand was goud waard. Het legendarische verhaal van Juffer Lize van Slot Buitenrust speelt zich hier af. Bijzonder interessant is de locatie ooit een Gereformeerde Kerk stond. De voor de Friese Wouden kenmerkende wâldhúskes  en de roemruchte  zandstenen woningwetwoningen zijn nog zichtbaar aanwezig. Voor en tijdens de wandeling worden  boeiende verhalen verteld ondermeer bij de plek waar  het  “uitschot” van Burgum woonde  in de beruchte Barakken. De wandeling start op om 13.30 uur met koffie of thee en een inleidend verhaal bij Observeum museum en Sterrenwacht Burgum aan de Menno van Choehoornweg 9, Burgum. Kosten €5,- p/p. Kinderen € 3,- dit is inclusief toegang tot de exposities in ons museum.