Wéét wat je ziet! Een korte cursus praktische sterrenkunde

Opgeven voor seizoen 2019 is niet meer mogelijk. De cursus zit vol!

 

Is sterrenkunde ingewikkeld? Nee, beslist niet! In de oudheid was sterrenkunde een bezigheid die werd beoefend om tijdstippen te bepalen waarop gezaaid en geoogst moest worden, en om de koers op zee te bepalen. De bewegingen van de zon, de maan en de sterren vertonen een zekere regelmaat en wie die regelmaat kende, werd beschouwd als een geleerde! Astronomen uit die tijd beschikten slechts over eenvoudige instrumenten zoals de jacobsstaf en de zonnewijzer, ze namen waar met het ongewapende oog en registreerden de hemelverschijnselen. Zij ontdekten de regelmaat. En u kunt er ook meer over aan de weet komen! Zonder ingewikkelde poespas, zonder overbodige formules. Gewoon, omdat sterrenkunde leuk is! In de komende tijd organiseert Observeum - Museum & Sterrenwacht een reeks van tien cursusbijeenkomsten, waarin u kunt kennismaken met sterrenkunde, en als het weer meewerkt, kunnen we wellicht ook ’s avonds een kijkje nemen! Tijdens de cursusbijeenkomsten behandelen we interessante onderwerpen: 

 

Algemene onderwerpen en (een beetje) theorie

 • Grondbeginselen en basisbegrippen - een beknopte oriëntatie op de theorie (met beeldpresentatie)
 • Afstanden in de ruimte - van millimeter via astronomische eenheid tot lichtjaar (met beeldpresentatie)
 • Geschiedenis: astronomie, vroeger en nu - van Copernicus en Galileï tot de Hubble Space Telescoop (lezen)
 • Tijdrekening: de zonnewijzer, de klok en de kalender - wat hebben die te maken met sterrenkunde? (bouwplaten)
 • Coördinaten: lijnen langs de hemel - plaatsbepaling, hoe vind je een ster? (bouwplaat)
 • Kijkers en telescopen – theorie over optiek (met beeldpresentatie)

 

Praktische zaken

 • Waarnemen, oftewel: systematisch kijken en registreren
 • Het zonnestelsel: onze kosmische achtertuin - zon, planeten, manen en andere objecten (met beeldpresentatie)
 • Hemelkennis – “aardrijkskunde in het donker” – de hemelatlas en de sterrenkaart
 • Het praktische gebruik van de draaibare sterrenkaart
 • Kijkers en telescopen – hoe werkt ‘t ?
 • Actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten
 • Vragenrondes

Cursusmateriaal

Als ondersteuning van de lessen ontvangt u een geïllustreerd cursusboek; dit is geen op zichzelf staand leerboek, het is bedoeld als geheugensteun en naslagwerk. Het cursusboek bevat een beknopte hemelatlas, de bouwplaat van de draaibare sterrenkaart is een nuttig hulpmiddel om de nachtelijke hemel te verkennen. Het complete cursusmateriaal plus een grote hoeveelheid aanvullende informatie, zoals hemelkaarten, astronomisch beeldmateriaal, planetariumprogramma’s, internetverwijzingen, enz., is samengebracht op een DVD-Rom, die ook bij het werkmateriaal hoort.

 

De cursusbijeenkomsten

De cursus is verdeeld in twee stukken: de eerste helft (vijf à zes lessen) besteden we aandacht aan basisbegrippen en (een beetje) theorie. De tweede helft gaat vooral over waarnemen en het leren kennen van de nachtelijke hemel. De lessen worden gehouden op maandagavonden, we starten op maandag 14 januari met een korte kennismaking. Dan volgt een kort overzicht van onderwerpen die in de lessen aan de orde komen. Op 21 en 28 januari, 11, 18 en 25 februari vervolgen we de cursus, elke les duurt 2½ uur, onderbroken door een korte pauze; de lessen worden gevuld met o.a. beeldpresentaties, praktische zaken (aanwijzingen bij het maken van een eenvoudig zonnewijzertje, het leren werken met de sterrenkaart en de hemelatlas), het geven van toelichting op bepaalde onderwerpen en zo nodig een beknopte uitleg. We kijken elke cursusavond of het onbewolkt is, dan verkennen we de sterrenhemel. Mocht het onbewolkt zijn, dan gaan we buiten de actuele sterrenhemel verkennen. Bij bewolking of regen doen we dat in het digitale planetarium. Dan is er ook wat meer tijd voor het stellen van vragen. Tenslotte maken we afspraken voor de volgende les.

 

De cursus in één oogopslag

Data en tijd: 14, 21 en 28 januari, 11, 18 en 25 februari, 11 18 en 25 maart, 8 april; aanvang 19:45 uur.

Kosten: € 95,00 per persoon, inbegrepen zijn: cursusbijdrage, 1 x koffie of thee per bijeenkomst, alle materialen (cursusboek met hemelatlas, bouwplaten, zonnewijzer, draaibare sterrenkaart, eeuwigdurende kalender, DVD-Rom en overige werkmaterialen).

Uw cursusbegeleiders zijn Lolke Dijkstra, Melvin v.d.Veen en Hans Molema. De cursus ‘Sterrenkunde voor beginners’ draait al ruim 25 jaar in het Observeum – museum & sterrenwacht ‘Burgum’ en u kunt zich opgeven (graag vóór 7 januari) of info verkrijgen via telefoon: 0511-465544 (dagelijks -niet op maandag- tussen 13:00 en 17:00 uur).